Grannsamverkan

Grannsamverkan Halmstadshus 7

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

 

 

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa och Moderna Försäkringar, SSF Stöldskyddsföreningen, BRÅ, Sveriges Kommuner och Landsting, SABO, Hyresgästföreningen, Villaägarna och HSB, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende

EMAIL

grannsamverkan@halmstadshus7.se

Grannsamverkan använder sig av appen Coyards .Läs mer på deras hemsida och ladda ner den till din telefon.

www.coyards.se

Gå med i grannsamverkan

 
 
 
 
 
Jag vill gå med i Grannsamverkan Halmstadshus 7, Genom att lämna mina uppgifter till grannsamverkans kontaktlista samtycker jag till att ombud för grannsamverkan i mitt område får lagra dessa uppgifter samt att kontaktlistan får delas ut till mina grannar .Samtycket omfattar även att min gatuadress och kontaktuppgifter får lagras hos kommunen och polisen i syfte att användas inom grannsamverkan. Jag godkänner också att grannsamverkan skickar mail till mig