Köpa/Sälja Lägenhet


Köpa & Sälja

Köparen får inte tillträda bostadsrätten förrän föreningen har accepterar köparen som medlem. Lägenheten skall dessutom vara kontrollerad av PART . Kontakta PART för genomgång.


Godkännande av ny medlem


Bostadsrättsföreningens styrelse eller eventuellt delegerad beslutsfattare får ett beslutsunderlag från Riksbyggen och beslutar om medlemskap. Följande handlingar kommer som beslutsunderlag:• Förstasidan av överlåtelseavtal (originalet är granskat och arkiveras av Riksbyggen).Kreditupplysningen


Medlemsansökan


Vi rekommenderar att man använder Riksbyggens formulär för överlåtelse.


www.riksbyggen.se
När du köper en bostadsrätt och blir medlem i en förening blir du delägare i föreningen som i sin tur äger fastigheten.

Du köper egentligen en nyttjanderätt till din bostad, helt enkelt en bostadsrätt!

Dessutom har du som medlem betydligt bättre möjligheter att påverka ditt boende genom att aktivt medverka i vårt föreningsarbete.


Föreningen lyder under Bostadsrättslagen (1991:614) samt lagen om Ekonomiska föreningar (1987:667 med gällande uppdateringar). Dessutom har vi en del egna ordningsregler som gäller vår förening och våra stadgar som vi skall följa.


Vi är som ekonomisk förening helt självständig, men har valt att tillhöra Riksbyggen som organisation.

En gång per år hålls en årsstämma. Då väljs en styrelse. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom så att värdet på fastigheterna bibehålls. Styrelsen skall även se till, att föreningens stadgar efterlevs och att årsstämmans beslut genomförs.


Varje månad betalar du en avgift till föreningen (alltså ingen regelrätt hyra även om det kallas så).

Avgiften skall täcka föreningens eventuella lån, underhålls-, drift- och skötselkostnader.

Idén med denna konstruktion är att vi kan få lägre boendekostnader genom att vi bor till ”självkostnadspris.”

En bostadsrättsförening har ju inga krav på vinstavkastning som ett fastighetsbolag som äger hyresbostäder har.

Månadsavgiften du betalar per månad kan du vara med och påverka genom att aktivt vårda föreningens egendom. Månadsavgiften påverkas direkt av föreningens intäkter och kostnader.


Högre kostnader betyder högre månadsavgift!


En stor skillnad är att du har ett större ansvar för din lägenhet och även för resten av fastigheten än om du bor i hyresrätt. Går något sönder måste du på din egen bekostnad se till att det lagas. Medlemmarna ska själv beställa arbeten inom sitt ansvarsområde och bär det fulla ansvaret för att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Fastighetsskötaren erbjuder här hjälp mot ersättning.


Du ansvarar t ex själv för vitvaror, spisfläkt, kranar, elinstallationer, golv, tapeter och renoveringar i din lägenhet och är dessutom enligt lag skyldig att hålla din lägenhet och omgivning i sundhet, ordning och skick. (7Kap 9 §).


Föreningen sköter det yttre underhållet som t.ex. skötseln av grönytorna, snöröjning och sandning, trappstädningen, m.m. och är också ansvarig för el och vattenförsörjning fram till din el-central eller huvudkran.


Till sist, om det är något Du irriterar Dig över och vill påtala eller förändra, tala då med den som i första hand är berörd. I vissa fall är det föreningens styrelse som du bör vända Dig till, men långt ifrån alltid.


Visa ömsesidig respekt för den granne du delar väggar, golv och tak med och visar förståelse för de synpunkter som de kanske har på dig så får vi alla ett trevligare boende.


    F
öreningens har friköpt fastigheten Valrossen 2 med därpå uppförda sju bostadshus på Bergängsvägen och Sutarängsvägen innehållande 124 bostadsrättslägenheter om totalt 9 682,5 kvm.


100 mb Internet & ip telefoni ingår i månadskostnaden .

Basutbud på 19 tv kanaler samt 8 valbara kanaler ingår i månadsavgiften. Levereras av Bredbandsbolaget

Bastu

Motionsrum med löpband, Crosstrainer & motionscykel samt kombigym.

Samlingslokal / Festlokal

Övernattningslägenhet

Moderna tvättstugor

Biltvätt/spolplatta

Gör det själv garage

MC & mopedgarage

Inglasade altaner & balkonger

Säkerhetsdörrar

Fjärrvärme

Grannsamverkan

Bostadsrättsförsäkring ingår i månadavgiften. Läs mer här.

Stadgar  (Uppdateras under 2016)

HEMNET

Boupplysningen