Portelefon ,Kodlås & Kameraövervakning

Portelefon & Taggar

 

Nycklar och taggar

Nytt nyckel- och bokningssystem

Ett nytt nyckel- och bokningssystem med digitala taggar installerades i december 2018 . De nya taggarna används till alla ytterdörrar, miljöstation  och cykelförråd. samt framöver för tvättstugebokning och bokning av gemensamma lokaler. Inpassering loggas och sparas i 3 veckor. Endast Partförvaltning har tillgång till loggen.

 

 

 

Taggar

Det ska finnas  3 taggar till varje lägenhet. Om en tagg tappas bort kan du beställa en ny av föreningen. Extra taggar kan beställas. Detta sköts av Partförvaltning

 

Varje extra tag kostar 200 kr.

 

 

Tvättstugebokning

Taggarna används för bokning på bokningstavlorna på entréplanet och våning ett. För över tagen över den blå symbolen nere till höger för att logga in. Navigera med pil-knapparna.

 

 

 

Kameraövervakning

Idag är mopedförrådet och miljöstationen kameraövervakad

 

 

 

Varför kameraövervakning?

 

Styrelsen tog beslut om att kameraövervaka områden inom fastigheten  p.g.a. att det förekom stölder, skadegörelse och nedskräpning i låsta utrymmen. Vid beslutet övervägdes noga de för- och nackdelar som finns med kameraövervakning och hur det skulle upplevas inom de olika områdena. Styrelsen ansåg inte att inskränkningen i den personliga integriteten vägde tyngre än säkerställandet av ordning och framförallt trygghet för de boende.

 

 

 

Är det tillåtet att kameraövervaka inom en fastighet?

 

Ja, det är tillåtet att kameraöveraka inom ett område dit allmänheten inte har tillträde men självklart finns det lagar och regler som ska följas. Styrelsen har fört en dialog med  Datainspektionen för att kameraövervakningen ska följa de regler och lagar som gäller.

 

 

 

Hur lagras det inspelade materialet?

 

Inspelningarna lagras digitalt inom fastigheten och på en extern server upp till tre veckor. Det är endast Partförvaltning som har tillgång till det inspelade materialet.

Har du frågor om kameraövervakning vänd dig till styrelsen.

Kontaktuppgifter finns på anslaget i trapphusen